خرید کتاب مرزهای جدید در مدل های استخراج: پنجمین کارگاه بین المللی ، NFMCP 2016 ، میزبان مشترک ECML-PKDD 2016 ، ریوا دل گاردا ، ایتالیا ، 19 سپتامبر 2016 ، مقالات منتخب ویرایش شده

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از نسخه های اصلاح شده و قابل توجه گسترش یافته اسناد پذیرفته شده برای ارائه در پنجمین کارگاه بین المللی مرزهای جدید در مدل های معدن ، NFMCP 2016 را که همراه با ECML-PKDD 2016 در ریوا دل گاردا ، ایتالیا در سپتامبر برگزار شد ، ارائه می دهد. . 2016. این کتاب شامل پنج قسمت است: انتخاب توابع و مقدمه. پیش بینی طبقه بندی خوشه بندی تشخیص الگوها ؛ برنامه های کاربردی.

[ad_2]

read more