خرید کتاب مرزهای شیمی کوانتوم:

[ad_1]

هدف این کتاب آموزش جامعه علمی جهان درباره پیشرفت سریع و پرشور شیمی مدرن کوانتوم است. شیمی کوانتوم به خصوص به لطف توسعه سریع ابر رایانه ها ، همچنان با موفقیت پیش می رود. فواید شیمی کوانتوم تقریباً بی پایان است. کاربردهای آن نه تنها شیمی فیزیک ، بلکه شیمی آلی و غیرآلی ، فیزیک و علوم زندگی را نیز شامل می شود. این کتاب همه این مباحث را پوشش می دهد. “مرزهای شیمی کوانتوم” از نزدیک با سمپوزیومی به همین نام در دانشگاه Kwansei Gakuin در Nishinomiya ، ژاپن در نوامبر 2015 برگزار می شود. با این حال ، نویسندگان کتاب نه تنها سخنرانان دعوت شده در این سمپوزیوم ، بلکه بسیاری از دانشمندان برجسته دیگر از کشورهای مختلف را نیز شامل می شوند. رشته شیمی کوانتوم در سراسر جهان است.

[ad_2]

read more