خرید کتاب مسئولیت پذیری شهرداری در دوران اصلاحات آمریکا: گادفلی در کانتر ، 1870–1920.

[ad_1]

در قلب چشم انداز مدرن ما از دولت باز تعداد انگشت شماری از شهروندان ناراضی در دوره مترقی قرار دارند که خواستار پاسخگویی از مقامات محلی خود شدند ، رد شدند و سپس پرونده های خود را به دادگاه کشاندند. با استفاده از گزارش های روزنامه ها ، نامه های عصبانی به سردبیران ، داستان های محلی و سوابق دادگاه ، دیوید ریس یک سری از مینیاتورها اما لحظات حساس در تاریخ پاسخگویی دولت را کشف می کند ، و به دلیل گسترش فاصله بین شهروندان و مقامات به لطف ایده جامعه به عنوان یک شرکت ، روند کاهشی آن را دنبال می کند. و شهروندان به عنوان مصرف کننده. این لحظات با هم ، داستان چگونگی تفکر یک ملت در مورد دموکراسی و جایگاه فرد در جامعه ای پیچیده و پیچیده را روایت می کند ، با درسهای مهم امروز برای سیاستمداران ، روزنامه نگاران و فعالان.

[ad_2]

read more