خرید کتاب مشارکت عمومی آلی: چگونه تفکر زیست محیطی تعامل عمومی با علم را تغییر می دهد

[ad_1]

این کتاب روش های ارگانیک تعامل عمومی مبتنی بر تفکر اکولوژیکی را پیشنهاد می کند. نویسندگان از ادبیات میان رشته ای غنی در مورد تفکر زیست محیطی و همچنین تحقیق از مشارکت عمومی در رویدادهای علمی طی چند سال گذشته در ایالات متحده استفاده کرده اند. این کتاب از طریق ترکیبی از تئوری اکولوژی و مطالعات موردی ، هم مبانی مفهومی و هم کاربردهای عملی اثبات شده برای مشارکت عمومی مبتنی بر تفکر اکولوژیکی را ارائه می دهد. این دانشمندان علاقمند به منظور ایجاد مأموریت سازگار با محیط زیست برای مطالعه مردم جهان واقعی ، ابزارهای م effectiveثر و کارآمد برای انجام ماموریت های خود را ارائه می دهد.

[ad_2]

read more