خرید کتاب مشترک المنافع انگلیس و پیروزی در جنگ جهانی دوم:

[ad_1]

این کتاب اولین مطالعه جامع درباره کشورهای مشترک المنافع انگلیس در جنگ جهانی دوم است. انگلیس و سلطه های آن ، کانادا ، استرالیا ، نیوزیلند و آفریقای جنوبی ، پایدارترین ، همکاری و تعویض ترین اتحاد جنگ را تشکیل دادند. ایان جانستون وایت نگاهی دقیق به چگونگی بودجه تلاش های مشترک المنافع ، آموزش جنگ هوایی ، مشکلات تأمین نیروی دریایی و نبردها در شمال آفریقا می اندازد. به طور کامل یک سوم تلاش “انگلیس” از سلطه ها بود ، سهمی که فقط به لطف رابطه همزیستی که انگلیس با مستعمرات مستعمره سابق خود حفظ کرد ، امکان پذیر بود. این همکاری بر اساس منافع مشترک بود که عمدتا در طول جنگ ادامه داشت. جانستون وایت در این کتاب جهت گیری مجدد اساسی را در درک ما از استراتژی بزرگ بریتانیا در جنگ جهانی دوم ارائه می دهد.

[ad_2]

read more