خرید کتاب مشکلات معاصر جامعه آفریقا: تحلیل تاریخی و چشم انداز

[ad_1]

این کتاب روندهای دوقلوی دولت و ملت سازی در آفریقا و تلفیق مشکلات اساسی داخلی و جهانی را که آنها را شکل می دهد ، بررسی می کند. این کتاب موضوعاتی از جمله گسترش نقش سازمان های غیر دولتی ، نفوذ فزاینده کاریزماتیک پنطیکاستالیسم ، درگیری های قومی در آفریقای شرقی ، شکست تلاش های صلح آمیز اتحادیه آفریقا در منطقه دارفور سودان و گسترش روابط آفریقا با اتحادیه اروپا را برجسته می کند. این بحث در مورد این مسائل مرزی که جامعه مدرن آفریقا را شکل می دهند با تجزیه و تحلیل کارشناسان برجسته سیاست ترکیبی است.

[ad_2]

read more