خرید کتاب مشکلات مکانیک مواد وابسته به زمان ، دوره 2: مجموعه مقالات کنفرانس سالانه مکانیک تجربی و کاربردی

[ad_1]

مشکلات مکانیک مواد وابسته به زمان ، جلد 2 مجموعه مقالات کنفرانس سالانه SEM و نمایشگاه مکانیک تجربی و کاربردی ، دومین دوره از 9 جلد کنفرانس ، مشارکت هایی را در این زمینه مهم تحقیق و مهندسی گرد آورده است. این مجموعه اولین نتایج و مطالعات موردی را در مورد جنبه های اساسی و کاربردی مکانیک تجربی ، شامل مقالاتی در زمینه های تحقیقاتی فنی زیر ارائه می دهد: خصوصیات با مقیاس طول شرایط محیطی شدید و اثرات زیست محیطی ویسکوالاستیک ویژگی های عملکردی ساختار ویسکوپلاستیسیته پلیمرها مواد فلزی تخریب / خستگی / آسیب ترکیبات مواد نرم

[ad_2]

read more