خرید کتاب مشکلات & amp؛ راه حل های مدیریت موجودی:

[ad_1]

این کتاب شامل بیش از 200 مسئله و راه حل عددی است که دانش آموزان می توانند برای یادگیری ، تمرین و تسلط بر مفاهیم مدیریت و کنترل موجودی استفاده کنند. با هدف تکمیل هر یک از کتابهای درسی استاندارد کنترل و مدیریت موجودی که به زبان ساده نوشته شده اند ، در مورد قدم های دانش آموزان برای حل یک مسئله مشخص کاملاً واضح است. وی همچنین توضیح می دهد که از چه روش های حل می توان تحت چه شرایطی استفاده کرد. این کتاب با ارائه منبع کامل یک مرحله ای برای دانشجویان سطح متوسط ​​مهندسی و بازرگانی که در زمینه مدیریت موجودی کالا یا یک موضوع مرتبط به عنوان انتخابی تحصیل کرده اند ، این کتاب تنها کتابی است که دانشجویان تاکنون برای تهیه و اطمینان از امتحانات خود در این موضوع نیاز دارند.

[ad_2]

read more