خرید کتاب مصرف: یک تحلیل جامعه شناختی

[ad_1]

این کتاب به طور انتقادی تحقیقات اخیر علوم اجتماعی را در مورد مصرف یک موضوع بحث برانگیز با رنگ و بوی اخلاقی و علاقه عمومی و ارتباط سیاسی و اقتصادی بررسی می کند. نویسنده بررسی می کند که چگونه مصرف بر هویت شخصی و موقعیت اجتماعی تأثیر می گذارد ، تحلیل جامعه شناختی را با استفاده از نظریه های عمل برای توضیح مصرف روزمره ، نقش آن در نظم اجتماعی و پیامدهای آن برای پایداری محیط توسعه می دهد. این کتاب تحلیلی بحث برانگیز را ارائه می دهد که مصرف را نه از نظر خرید کالا بلکه از نظر سازماندهی و هماهنگی کارهای روزمره توضیح می دهد. مصرف مورد توجه دانشمندان و دانشجویانی است که در رشته های جامعه شناسی ، مردم شناسی ، جغرافیا ، مطالعات فرهنگی ، تحقیقات مصرف کننده و تجارت شرکت می کنند. تحقیق و نظریه اجتماعی.

[ad_2]

read more