خرید کتاب مطالعات منطقه ای رشد اقتصادی ، اقتصاد مالی و مدیریت: مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس انجمن اقتصادی و اقتصادی اوراسیا

[ad_1]

این جلد مقالات منتخبی از نوزدهمین کنفرانس انجمن اقتصادی و اقتصادی اوراسیا (EBES) را که در استانبول برگزار شد ، ارائه می دهد. تمرکز اصلی آن به نمایش گذاشتن آخرین تحقیقات تجربی در مورد تغییرات اجتماعی ، توسعه پایدار و حاکمیت دولتی و خصوصی در اقتصادهای نوظهور است. مقالات مرتبط همچنین موضوعات تخصصی تر و مرتبط تری مانند تحمل ریسک مالی ، مشارکت های استراتژیک بین المللی ، مشارکت نیروی کار زنان ، پویایی سرمایه انسانی و شمول اقتصادی و سایر موارد را شامل می شود.

[ad_2]

read more