خرید کتاب مطالعه رفتار ساکنان در ساختمانها: روشها و مشکلات

[ad_1]

این کتاب اولین کتابی است که به تفصیل روش های تحقیق درباره رفتار مستاجر را بررسی می کند. از آنجا که این امر برای طراحی ساختمانها و بهینه سازی عملکرد آنها از اهمیت بیشتری برخوردار می شود ، هدف این کتاب فراهم آوردن پایه علمی محکم برای تحقیقات تجربی در این زمینه است. این س theالات اساسی خواننده را در این زمینه آشنا می کند و زمینه های مختلف مربوط به عملکرد و راحتی مسافران را نشان می دهد. در زیر س questionsالات کلی تری در مورد توسعه روش تحقیق مناسب و طراحی آزمایشی وجود دارد. مروری جامع بر حسگرها برای نظارت بر محیط ، و همچنین شاخص های رفتار و اقدامات ، به تنظیم آزمایش کمک می کند. در این زمینه ، محیط های آزمایشی مختلف و روش های جمع آوری داده ها (میدانی ، آزمایشگاهی ، پیمایشی) از نظر مناسب بودن آنها برای س researchال تحقیق مربوطه ارائه و مورد بحث قرار می گیرد. همچنین شامل مدیریت داده ها و گزارش گیری است. این کتاب با توصیف مشکلات اساسی در تحقیقات مربوط به ساکنان ، با فصلهایی در مورد حقیقت ، اخلاق و حریم خصوصی ، به پایان می رسد.

[ad_2]

read more