خرید کتاب مطالعه صادرات نساجی و سازگاری با محیط زیست هند:

[ad_1]

این کتاب تعامل بین تجارت و محیط را با تمرکز ویژه بر بخش نساجی هند بررسی می کند. در حالی که اغلب گفته شده است که اقدامات تجاری غیر تعرفه ای توسط کشورهای پیشرفته بر چشم انداز تجاری کشورهای در حال توسعه تأثیر منفی می گذارد ، اما اثبات سیستماتیک این ادعا دشوار است. این کتاب معضل را از طریق روش های مختلف ، از جمله نظرسنجی های اولیه از ذینفعان مختلف و مدل سازی در مقیاس بزرگ از رابطه بین اقتصاد و محیط زیست ، بررسی می کند. رابطه بین هزینه های انطباق با محیط زیست و حق بیمه بالقوه به قیمتی که محصولات ارگانیک می توانند در بازار بین المللی دریافت کنند ، برای ارزیابی چشم انداز آینده تجارت منسوجات هند تجزیه و تحلیل می شود. علاوه بر این ، این کتاب مروری جامع بر سناریوی توسعه فعلی صنعت نساجی هند دارد. بر این اساس ، مورد توجه محققان ، سیاست گذاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی متخصص در اقتصاد محیط زیست ، اقتصاد توسعه و اقتصاد بین الملل خواهد بود.

[ad_2]

read more