خرید کتاب معاملات ساخت جوشکاری هوشمند: جلد اول # 2 2017

[ad_1]

هدف اصلی این جلد ارائه آخرین اطلاعات محققان و مهندسان دانشگاه و صنعت در مورد آخرین پیشرفت های جوشکاری رباتیک ، سیستم های هوشمند و اتوماسیون است. این شامل گزارش های منتخب از کارگاه بین المللی 2017 در زمینه تولید جوشکاری هوشمند (IWIWM’2017) است که در 23 تا 26 ژوئن 2017 در شانگهای ، چین برگزار شد. این مواد نشان می دهد که چگونه تولید هوشمند جوش (IWM) در حال تبدیل شدن به یک روند اجتناب ناپذیر است ، همانطور که جوشکاری رباتیک هوشمند در حال تبدیل شدن به یک فناوری کلیدی است. حجم به چهار قسمت اصلی تقسیم می شود: روش های جوشکاری رباتیک هوشمند ، اندازه گیری در هنگام جوشکاری قوس ، شبیه سازی و کنترل هوشمند جوشکاری و کنترل هوشمند و کاربردهای آن در مهندسی.

[ad_2]

read more