خرید کتاب معاملات Edutainment XIII:

[ad_1]

این بخش فرعی از مجله به عنوان محفلی برای تحریک و انتشار ایده های نوآورانه تحقیقاتی ، نظریه ها ، فن آوری های جدید ، تحقیقات تجربی ، تکنیک ها و ابزارهای نوظهور در انواع مختلف فعالیت های آموزشی و تفریحی مانند یادگیری بازی و بازی های جدی به کار می رود. ، داستان سرایی تعاملی ، محیط های یادگیری مجازی ، آموزش مبتنی بر واقعیت مجازی و زمینه های مرتبط. این بخش جنبه هایی از نظریه های آموزشی و بازی ، تعامل انسان و کامپیوتر ، گرافیک رایانه ای ، هوش مصنوعی و طراحی سیستم ها را شامل می شود. 25 مقاله ارائه شده در شماره سیزدهم در بخشهای موضوعی سازماندهی شدند: بازیهای آموزشی و تجسم. واقعیت مجازی و برنامه های کاربردی ؛ فناوری گرافیک سه بعدی ، محاسبات چندرسانه ای و سایر موارد.

[ad_2]

read more