خرید کتاب معماری نرم افزار: یازدهمین کنفرانس اروپا ، ECSA 2017 ، کانتربری ، انگلیس ، 11-15 سپتامبر 2017 ، مجموعه مقالات

[ad_1]

این کتاب مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس اروپایی معماری نرم افزار ECSA 2017 است که در سپتامبر 2017 در کانتربری انگلیس برگزار شد. 9 مقاله کامل ، همراه با 12 مقاله کوتاه و یک آدرس اصلی ، با دقت بررسی و از 54 مقاله ارسالی انتخاب شدند. آنها در بخشهای موضوعی برای تجزیه و تحلیل و تأیید معماری نرم افزار سازمان یافته اند. تکامل معماری نرم افزار تولید خودکار ؛ راه حل های معماری؛ معماری نرم افزار را تمرین کنید.

[ad_2]

read more