خرید کتاب معنویت و دین در سازمان: فراتر از رهبری سکولار

[ad_1]

این کتاب از دیدگاه دقیق فلسفی و کلامی به بحث درباره نقش معنویت در سازمان و رهبری کمک می کند. در حال توسعه رویکردی به معنویت مبتنی بر فلسفه افلاطونیسم و ​​جهات کلاسیک و عرفانی الهیات مسیحی ، متن نقش آرا و عقاید دینی را در تئوری و عمل مدیریت مدرن بیش از حد ارزیابی می کند. این مقاله همچنین موضوعات اساسی تری مانند اعتبار و محدودیت روش علمی ، شکل گیری زمینه های فرهنگی سازمان ها و وضعیت ماتریالیسم مدرن را مورد انتقاد قرار می دهد. “معنویت و دین در سازمان” بیشتر در مورد موضوعاتی مانند رهبری کاریزماتیک ، اخلاق شهادت و الگوهای معنوی سازمان از منظر موقعیت پیشنهادی متافیزیکی – کلامی بحث می کند.

[ad_2]

read more