خرید کتاب معنی کوانتومی و مزخرف:

[ad_1]

این کتاب کوچک ، که با شوخ طبعی لذت بخش نویسنده عجین است ، تقریباً بدون هیچ ریاضیات ، موضوعات اساسی مفهومی مرتبط با مکانیک کوانتوم را توضیح می دهد: مسئله جبر. آیا مکانیک کوانتوم به معنای پایان جهان بینی قطعی است؟ نقش موضوع انسانی یا “ناظر” در علم. از زمان کوپرنیک ، علم به طور فزاینده ای تمایل به سرنگونی انسان از موقعیت خاص قبلی او در جهان داشته است. اما مکانیک کوانتوم ، شاید با تأکید بر مفهوم مشاهده ، بار دیگر نقشی اساسی را به انسان اختصاص داده باشد. مشکل زمین. آیا مکانیک کوانتوم به این معنی است که کنش های فوری در طبیعت وجود دارد؟ در این صفحات ، نویسنده نظرات و پاسخ های بسیاری – چه خوب و چه بد – به این س questionsالات ارائه می دهد. خوانندگان با استدلالهای روشن و بصیرت ژان بریكمونت سرگرم و روشن می شوند.

[ad_2]

read more