خرید کتاب مقاومت از نژاد آفریقایی در برابر زندان در کلمبیا: کشتار بلاویستا بوجایا چوکو

[ad_1]

این کتاب یک تحلیل اجتماعی-تاریخی از کشتار 2002 بلاویستا-بولایا-چوکو ، کلمبیا ارائه می دهد. نویسنده بررسی می کند که چگونه مفاهیم آوارگی اجباری و مهاجرت می توانند فرمول هایی برای پاک کردن تاریخ باشند. این اصطلاحات برای اشاره به جمعیت هایی مانند بازماندگان این کشتار استفاده می شود و توانایی آنها برای کمک به ادعای جبران خسارت برای جمعیت آسیب دیده محدود است. در عوض ، بر اساس مطالعه مردم نگاری در مورد درد و رنجی که به بازماندگان تحمیل شده است ، این کتاب مفهوم آزادی را به عنوان ابزاری برای مطالعه محرومیت از زمین پیشنهاد می کند. هم خصوصیات پیچیده محلی ، هم ارتباطات جهانی این پدیده و هم استراتژی های مقاومت را که توسط مردم این جامعه استفاده می شود ، منعکس می کند که عزاداری غیرممکن به نظر می رسد.

[ad_2]

read more