خرید کتاب مقاومت کامپوزیت ها در محیط دریایی 2:

[ad_1]

این کتاب مقالات منتخبی از کارگاه دوم “دوام مواد ترکیبی در محیط دریایی” را که در آگوست 2016 در برست ، فرانسه برگزار شد ، ارائه می دهد. مروری بر وضعیت فعلی این هنر در پیش بینی دوام مواد کامپوزیت دریایی ارائه شده است. طراحی ، آن را با مدل سازی انتشار آب سر و کار دارد. خسارت ناشی از آزمایش سریع در آب ، از جمله مقاومت ساختاری ؛ تجربه تولید انرژی اقیانوس و برنامه های دریایی. اطمینان از دوام نه تنها به دلایل ایمنی ضروری است ، بلکه قابلیت اقتصادی سازه های دریایی آینده را نیز تعیین می کند ، و بنابراین کتاب منبع اساسی برای همه کسانی است که در صنایع دریایی درگیر کامپوزیت ها هستند ، از طراحی و محاسبه اولیه تا عملیات ساخت و خدمات. همچنین اطلاعاتی راجع به مکانیسم های موجود در تخریب و چگونگی رفع آنها در دسترس نیست.

[ad_2]

read more