خرید کتاب مقدمه ای برای مدیریت سود:

[ad_1]

این کتاب تحلیلی جامع و به روز از نظریه و ادبیات مدیریت سود را در اختیار محققان و محققان قرار می دهد. در حالی که س questionsالات جدیدی را برای تحقیق در آینده ایجاد می کند ، این کتاب همچنین می تواند برای سایر احزاب که برای تصمیم گیری به صورت های مالی اعتماد می کنند ، مانند مقررات نظارتی ، سیاستمداران ، سهامداران ، سرمایه گذاران و کنترل کنندگان مانند حسابرسان و تحلیل گران مفید باشد. این کتاب به طور خلاصه ادبیات موجود را ارائه می دهد و بینش در زمینه های نوظهور تحقیق مانند تفاوت بین مدیریت درآمد ، کلاهبرداری ، کیفیت درآمد ، مدیریت تجربه و مدیریت انتظار را ارائه می دهد. معامله بین فعالیت های مدیریت سود. اقدامات ویژه مدیریت سود؛ و طبقه بندی انگیزه های مدیریت سود بر اساس یک چارچوب نظری جامع.

[ad_2]

read more