خرید کتاب مقدمه ای بر مدیریت بین المللی هنر:

[ad_1]

این کتاب نحوه واکنش مدیران هنری بیش از 40 کشور در سراسر جهان به پدیده های مختلف جهانی سازی ، دیجیتالی شدن و مهاجرت را توضیح داده و به طور انتقادی بررسی می کند. این مقاله همچنین تحلیل می کند که چگونه نهادهای فرهنگی ماهیت بین المللی تری پیدا می کنند. مثالهای واقعی زندگی و تجارب بسیاری از پزشکان ، و همچنین مقایسه بین المللی این چالشها و فرصتهای خاص ، نشان می دهد که چگونه تمرین در یک زمینه بین المللی و بین فرهنگی اکنون اجتناب ناپذیر است. این کتاب مفاهیم اساسی ، نظریه ها و اصطلاحات مورد نیاز برای این نوع کارها را معرفی می کند و نمای کلی از وظایف و مشکلات روزمره را ارائه می دهد. این مورد علاقه مدیران هنری مبتدی و مبتدی خواهد بود که می خواهند درک عمیق تری از مسیر پیچیده توسعه این رشته پیدا کنند.

[ad_2]

read more