خرید کتاب مقدمه ای در شبکه های رایانه ای:

[ad_1]

این کتاب دیدگاه گسترده ای در مورد فن آوری های اساسی شبکه و زمینه های جدیدی که از آنها پشتیبانی و استفاده می شود ، ارائه می دهد. این یک معرفی کوتاه از جدیدترین مباحث فناوری در شبکه های رایانه ای است. موضوعات شامل فن آوری های شبکه مانند شبکه های سیمی و بی سیم ، فناوری هایی مانند مراکز داده ، شبکه های تعریف شده توسط نرم افزار ، رایانش ابری و شبکه ای و برنامه هایی مانند شبکه های تراشه ، شبکه های فضایی و امنیت شبکه است. سبک نوشتاری قابل دسترسی و رویکرد غیر ریاضی آن ، این کتاب را برای دانشجویان ، مهندسان شبکه و ارتباطات ، دانشمندان کامپیوتر و متخصصان فناوری اطلاعات مفید کرده است.

[ad_2]

read more