خرید کتاب ملی گرایی ، فراملی گرایی و اسلام سیاسی: هویت نهادی حزب الله

[ad_1]

این کتاب روشن می کند که چگونه حزب الله آیین های مذهبی و روایت های ماورای طبیعی را برای بسیج جامعه شیعه متحول کرده است. نویسنده بررسی می کند که چگونه حزب الله ساختار نهادی خود را تغییر داده و تاریخ شیعیان لبنان را به روشی مشابه حرکت های ملی گرایانه بازسازی کرده است. با تحقیق و تحقیق میدانی ، این پروژه دریافت كه حزب الله حول مفهوم ولایت الفقیه (گوردیانیسم حقوقدانان اسلامی) متمرکز شده است: در حقیقت ، قدرت مطلق رهبر معظم ایران بر شیعه “ملت” است.

[ad_2]

read more