خرید کتاب مهاجرت بین المللی و حاکمیت محلی: یک چشم انداز جهانی

[ad_1]

این جلد مروری جامع بر نقش دولت های محلی در سراسر جهان در مدیریت رابطه مهاجرت ، ادغام و توسعه دارد. این کار تطبیقی ​​، براساس مطالعات موردی در مورد شمال و جنوب جهانی ، شکافی را در ادبیات موجود که در مورد مهاجرت در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی متمرکز است ، پر می کند. علاوه بر این ، بحث کنونی را با تقابل تجربه شمال با نگرش ها و استراتژی های دیده شده در کشورهای مبدأ ، گسترش می دهد. به وضوح نشان می دهد که تحرک بین المللی به یک مشکل جهانی برای شهرهای هر دو انتهای طیف مهاجرت تبدیل شده است. این کار پیشگامانه منبعی ارزشمند برای دانشجویان و دانشگاهیان شاغل در علوم اجتماعی ، سیاست های عمومی و توسعه خواهد بود. علاوه بر اعمال و سیاست ها.

[ad_2]

read more