خرید کتاب مهاجرت و جستجوی خانه: نقشه برداری از فضای داخلی در زندگی روزمره مهاجران

[ad_1]

این کتاب تأثیر مهاجرت فراملی را بر نگرش ، احساسات و آداب و رسوم مهاجران در خانواده بررسی می کند. خانه معمولاً به عنوان موضوعی تلقی می شود که بی سر و صدا در پس زمینه زندگی روزمره قرار دارد ، اما تجربه مهاجران چیز دیگری را نشان می دهد: چه اتفاقی برای مفهوم خانه می افتد وقتی مهاجران از پایگاه های “طبیعی” خود دور می شوند و به دنبال مکان های جدید ، اغلب در شرایط حاشیه ای زندگی هستند؟ نویسنده تحلیل می کند که تا چه اندازه حس خانه مهاجران به محل زندگی ، روابط صمیمی ، خاطرات گذشته و آرزو برای آینده بستگی دارد – و اهمیت این عوامل در عمل چیست. این کتاب با تجزیه و تحلیل شکایات ، درگیری ها و معضلات آنها نشان می دهد که چگونه ، در مورد مهاجران ، حس خانه از یک نگرانی صمیمی و داخلی به یک موضوع عمومی عمومی تبدیل می شود.

[ad_2]

read more