خرید کتاب مهندسی صنایع در صنعت 4.0 عصر: مقالات منتخب از کنفرانس مشترک جهانی مهندسی صنایع و کاربردها ، GJCIE 2017 ، 20 تا 21 ژوئیه ، وین ، اتریش

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از نسخه های گسترش یافته بهترین مقاله های ارائه شده در کنفرانس مشترک جهانی مهندسی صنایع و کاربردها (GJCIE) است که در تاریخ 20 تا 21 ژوئیه 2017 در وین برگزار شد. آنها خلاصه ای از وضعیت فعلی در سه زمینه را ارائه می دهند. عمده ترین زمینه های مرتبط تحقیق ، یعنی مهندسی صنایع ، مهندسی و مدیریت فناوری و مدیریت مهندسی مراقبت های بهداشتی. این کتاب با هدف گردآوری نظریه و عمل و گردآوری دیدگاه های مختلف ، از دانشگاهی گرفته تا صنعتی و دولتی است.

[ad_2]

read more