خرید کتاب مهندسی عاطفی ، جلد. 6. درک انگیزه

[ad_1]

این کتاب با نگاهی به نقطه شروع مهندسی ، اهمیت انگیزه را در کنار آمدن با انتقال از مصرف کننده منفعل به مصرف کننده فعال نشان می دهد و توضیح می دهد که چگونه مهندسی می تواند کل نگر باشد. این مطالعه انواع تحقیقات در مورد احساسات را ارائه می دهد ، و در مورد موضوعاتی مانند عصب شناسی ، فلسفه و فیزیولوژی بحث می کند. علاوه بر ارائه تحقیقات مشابه از دیدگاه های مختلف در زمینه های دیگر ، به خوانندگان نشان می دهد که چگونه می توانند با محققان در زمینه های دیگر کار کنند تا مرزهای جدید و کاربردهای آنها را به طور مشترک کشف کنند. و نقش احساسات در مهندسی اهمیت بیشتری پیدا می کند ، مهندسی هیجان ، جلد 1. 6 منبع ارزشمندی برای مهندسان و محققان است.

[ad_2]

read more