خرید کتاب مواد جدید مبتنی بر بیسموت اکسی هالاید و کاربرد آنها:

[ad_1]

این کتاب مروری جامع بر تعدادی از ترکیبات اکسی هالید بیسموت BiOX (X = F ، Cl ، Br ، I) از نظر ساختار ، ساختار الکترونی / باند ، روش های آماده سازی ، خصوصیات نوری و کاربردهای آنها دارد. این کتاب برای اولین بار پیشرفت در این زمینه ، از جمله نتایج بدست آمده در آزمایشگاه نویسندگان (به عنوان مثال ، خصوصیات اولترا میکروسکوپی با استفاده از STEM با تصحیح انحراف) را جمع آوری می کند ، که یک راهنمای ارزشمند برای محققان و دانشجویان است. همان

[ad_2]

read more