خرید کتاب مواد جدید مبتنی بر سلولز عملکردی:

[ad_1]

در این مختصر ، مروری بر فرآیندهای جدید سازگار با محیط زیست ، طراحی و کاربردهای مواد جدید مبتنی بر سلولز ، از جمله مواد بازیافت شده ، کامپوزیت ها ، نانو سلولز و مشتقات سلولز ، ارائه شده است. توجه خاص به کاربرد این مواد در منسوجات هوشمند ، بسته بندی ، ذخیره انرژی ، سنسورها ، جداسازی گاز ، مهندسی بافت و رهاسازی دارو می شود.

[ad_2]

read more