خرید کتاب مواد طبقه بندی شده عملکردی:

[ad_1]

این کتاب مفهوم مواد طبقه بندی شده عملکردی و همچنین کاربرد آنها و فرآیندهای مختلف تولید را معرفی می کند. نویسندگان استفاده از فناوری ساخت افزودنی برای تولید قطعات بسیار پیچیده را مستقیماً از 3D CAD قطعه با افزودن لایه به لایه مواد توصیف می کنند. این کتاب همچنین یک مثال عملی از تجزیه و تحلیل تجربی ماده اصلاح شده عملکردی با استفاده از فرایند رسوب فلز لیزر را ارائه می دهد.

[ad_2]

read more