خرید کتاب مواد و پوسترهای کارگاه سیزدهمین کنفرانس بین المللی تئوری اطلاعات مکانی (COSIT 2017):

[ad_1]

این کتاب مطالب سمینار و پوسترهای سیزدهمین کنفرانس بین المللی تئوری اطلاعات مکانی (COSIT 2017) را ارائه می دهد ، که به تمام جنبه های فضا و محیط فضایی تجربه شده ، توسط انسان ها ، سایر حیوانات و عوامل مصنوعی نشان داده شده و توسعه یافته است. مقالات و پوسترهای سمینار علاوه بر مطالب اصلی کنفرانس ، س questionsالات یا مشکلات پژوهشی تخصصی را در تئوری اطلاعات مکانی و موضوعات نزدیک به هم بررسی می کنند ، از جمله پیشرفت در مفهوم سازی حوزه های خاص فضا-زمان و کاربردهای مختلف اطلاعات مکانی و زمانی.

[ad_2]

read more