خرید کتاب مواد کنفرانس سیستم های هوشمند SAI (IntelliSys) 2016: جلد 1

[ad_1]

این دوره های کنفرانس سیستم های هوشمند SAI 2016 (IntelliSys 2016) مجموعه ای عالی از فصل ها را در مورد طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به سیستم های هوشمند ، هوش مصنوعی و کاربردهای آنها در دنیای واقعی ارائه می دهد. نویسندگان از 56 کشور در 5 قاره 404 مقاله به این کنفرانس ارائه کردند که نشان دهنده اهمیت جهانی موضوعات کنفرانس است. پس از بررسی ، 222 مقاله برای ارائه پذیرفته شدند و در نهایت 168 مقاله برای این جلسات انتخاب شدند. هرکدام از نظر اصالت ، اصالت و دقت بررسی شده اند. مقالات نه تنها روشهای مدرن و تجربه ارزشمند محققان در زمینه های تحقیقاتی مربوطه را ارائه می دهند. آنها همچنین توسعه آینده این رشته را توصیف می کنند.

[ad_2]

read more