خرید کتاب مواد یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و مدیریت مهندسی:

[ad_1]

این کتاب از 2 جلد و 6 قسمت تشکیل شده است. قسمت اول – تجزیه و تحلیل داده های بزرگ ، در مورد پیشرفت های جدید در تجزیه و تحلیل داده های بزرگ ، آمار ، هماهنگی و استخراج ؛ قسمت دوم – مدیریت سیستم های اطلاعاتی ، که به توسعه یک سیستم اطلاعاتی داده بزرگ یا بستر ابری می پردازد. قسمت III – روش بزرگ محاسبات داده ، که در مورد پیشرفت های رایانش سنتی در برابر پس زمینه داده های بزرگ بحث می کند. قسمت چهارم تصمیم گیری عدم قطعیت است ، که با روش های تصمیم گیری با اطلاعات مختلف نامشخص مانند مبهم ، تصادفی ، تقریبی ، خاکستری ، نامشخص سروکار دارد. قسمت V الگوریتم هوش است. قسمت VI به امنیت داده می پردازد ، که خصوصاً در جنبه مدیریت امروز جنبه مهمی دارد.

[ad_2]

read more