خرید کتاب موسسات تجاری ، دولتی و اقتصادی در چین:

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل مفهومی و تجربی از علل و عواقب تغییر رابطه بین تجارت و دولت در چین از دهه 1990 ، در برابر پس زمینه ادغام فزاینده این کشور در اقتصاد سیاسی جهانی را گرد هم آورده است. به طور خاص ، این یک گزارش میان رشته ای از چگونگی تغییر الگوی تعامل رایج بین بازیگران دولت ، بنگاه ها و سازمان های تجاری در مناطق و صنایع و نحوه تغییر انواع این الگوها در توسعه نهادهای اصلی بازار در چین را ارائه می دهد. نویسندگان این جلد اصلاح شده استدلال می کنند که رابطه بین تجارت و دولت در هسته اصلی اقتصاد سیاسی چین و درجه بندی ماهیت ترتیبات نهادی قانون اساسی آن است.

[ad_2]

read more