خرید کتاب موسیقی کانادایی و فرهنگ آمریکایی: دور از من

[ad_1]

این مجموعه به تفسیر موسیقی کانادایی در مورد فرهنگ آمریکایی می پردازد. “زن آمریکایی ، از من دور شو!” – یکی از طنین اندازترین اظهارات موسیقی در کانادا فریاد عشق و نفرت نسبت به همسایه است. رابطه نزدیک و اجتناب ناپذیر کانادا با ابرقدرت در جنوب ، یک تحلیل منحصر به فرد اما نماینده از مزایا و معایب ماشین فرهنگی جهانی آمریکاست. دانشمندان ادبیات برای انتخاب موسیقی انگلیسی-کانادایی – از جونی میچل تا هلو ، از طریق هنرمندانی مانند نیل یانگ ، راش و تراژیک هیپ – از تحلیل متنی و فرهنگی استفاده می کنند تا در مورد استقراض مشترک و انتقادات اجتماعی ، خواسته ها و شکست روابط موسیقی کانادا با ایالات متحده آمریکا تحقیق کنند. این مقدمه جالب توجه علاقه مندان به موسیقی ، مطالعات کانادایی و آمریکایی ها را جلب خواهد کرد.

[ad_2]

read more