خرید کتاب موقعیت یابی چپ در روزهای سخت: شکل گیری گفتمان سیاسی برای زمان حال

[ad_1]

این کتاب مفاهیم شخصیت ، جامعه ، دولت ، روابط اقتصادی و تحولات تاریخی را که در جنبش سیاسی چپ وجود دارد ، مبتنی بر اندیشه فلسفی ، سیاسی و اجتماعی مدرن بررسی می کند. این اثر با استفاده از یک دیدگاه گفتاری ، انواع مختلفی از جریانهای چپ پراکنده از جمله سوسیال دموکراسی ، آنارشیسم ، کمونیسم و ​​سوسیالیسم بازار را گرد هم آورده و آنها را از نظر رابطه با یکدیگر مورد بحث قرار می دهد. این مطالعه نه تنها چپ را از سرمایه داری لیبرال و جنبشهای مترقی مانند ضد نژادپرستی و جنبشهای ضد نابرابری جدا می کند ، بلکه جریان چپ را با تاریخ خود و چشم اندازهای آنها درباره آینده مرتبط می داند.

[ad_2]

read more