خرید کتاب مکانیک تحلیلی:

[ad_1]

این کتاب درسی کارشناسی پیشرفته با فرمول لاگرانژی مکانیک تحلیلی آغاز می شود و سپس مستقیماً به فرمول بندی همیلتونین و معادلات قانونی محدود از طریق ضریب لاگرانژ می رود. اصل و معادلات شرعی همیلتون پایه و اساس ادامه متن است. مباحث در نظر گرفته شده برای کاربردها شامل ارتعاشات کوچک ، حرکت در میدان های الکتریکی و مغناطیسی و پویایی بدن صلب است. روش همیلتون-جاکوبی با توجه ویژه به تحولات متعارف برای اطمینان از انتقال نرم و منطقی به مطالعه سیستم های پیچیده و آشفته طراحی شده است. سرانجام ، متن حاوی یک درمان کامل از مکانیک نسبی گرایی و نیاز به عدم لورنتس است. متن با مروری بر تاریخ مکانیک ، که به ویژه بر اهمیت کار اولر ، لاگرانژ ، همیلتون و جاکوبی تأکید می کند ، غنی شده است. راه حل ها از دید بسیار واضح و موجز مکانیک تحلیلی پشتیبانی می کنند.

[ad_2]

read more