خرید کتاب مکانیک سیستم های بیولوژیکی ، مواد و سایر مباحث مکانیک تجربی و کاربردی ، دوره 4: مجموعه مقالات کنفرانس سالانه مکانیک تجربی و کاربردی 2017

[ad_1]

مکانیک سیستم های بیولوژیکی ، مواد و سایر مباحث مکانیکی تجربی و کاربردی ، جلد 4 کنفرانس سالانه SEM و نمایشگاه مکانیک تجربی و کاربردی ، چهارمین دوره از 9 جلد کنفرانس ، مشارکت هایی را در زمینه های مهم تحقیق و مهندسی گرد آورده است. این مجموعه یافته های اولیه و مطالعات موردی را در مورد طیف گسترده ای از موضوعات ، از جمله: مواد بیولوژیکی و بیومتیمیک ارائه می دهد. مکانیک سلولی و آسیب مغزی ضربه ای. مکانیک تولید کلاژن و سایر پروتئین ها ؛ تولید برق در تجهیزات بیولوژیکی ؛ پیشرفت آموزش و توسعه ؛ برنامه های کاربردی.

[ad_2]

read more