خرید کتاب مکانیک شکستگی: با مقدمه ای در میکرو مکانیک

[ad_1]

– مستقل و کاملاً مصور – اشتقاق کامل و جامع نتایج مکانیکی / ریاضی ، تفکیک شده از نظر ارزش عملی – موضوعات مکانیک شکستگی کلاسیک را با موضوعات معاصر مانند مواد میکرو ناهمگن ، مواد پیزوالکتریک ، فیلمهای نازک ، آسیب مکانیکی و ریاضی ترکیب می کند. خروجی روشن و کامل نتایج

[ad_2]

read more