خرید کتاب میراث در عمل: تبدیل گذشته به حال

[ad_1]

در این کتاب درسی ، میراث در عمل در جوامع بومی و محلی ، در الگوهای توسعه و احیای شهری ، در بیان جامعه ، در اعمال دلتنگی و یادبود و در مقابله با فراموشی ، در موزه ها و اماکن دیگر ، در جهانگردی ، در دفاتر کسانی که مسئول سیاست عمومی و سیاست هویت و ادعاهای مالکیت فرهنگی هستند. اعم از شناخته شده یا محلی ، ملموس یا نامشهود ، کل م enterpriseسسه میراث ، صرف نظر از اندازه آن ، تاکنون پیوندی ناگسستنی با “ارزش” دارد. زمینه جهانی به رویکردی خوش بینانه به میراث نیاز دارد ، که در آن موقعیت به اصطلاح انتقادی نه تنها در زمینه پراکنده ژیمناستیک واژگانی علمی نظریه پردازی می شود ، بلکه در عمل نیز مورد استفاده قرار می گیرد و به عنوان بازیگری در جهان تلقی می شود.

[ad_2]

read more