خرید کتاب میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی: دیدگاه های جدید برای تحقیقات مواد

[ad_1]

این کتاب به بررسی آنچه اکنون از نظر خصوصیات مواد با نسل جدید میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار سرد استفاده شده بر روی مواد واقعی با وضوح فضایی بالا امکان پذیر است ، می پردازد. این میکروسکوپ الکترونی روبشی پیشرفته / میکروسکوپ الکترونی روبشی اسکن (SEM / STEM) ، مدل سازی وضوح بالا و تکنیک های پس از پردازش در نانومواد ، متالورژی ، زمین شناسی و غیره را مورد بحث قرار می دهد. پایداری جریان پروب پرتو بلند ، همراه با امکان حالت انتقال متعارف ، که می تواند با میکروسکوپ های الکترونی عبوری (اسکن) (STEM / -TEM) ، که در طول تاریخ با شتاب پرتو بالاتر کار می کنند ، رقابت کند. ولتاژ

[ad_2]

read more