خرید کتاب نئولیبرالیسم و ​​گذار پس از شوروی: قزاقستان و ازبکستان

[ad_1]

این مجموعه بر رویكرد میان رشته ای به مسئله مقیاس تأكید دارد و مقالات از ادبیات گرفته تا فیلم ، معماری ، هنرهای پلاستیك ، فلسفه و مقالات علمی و سیاسی است. نویسندگان آن به بسیاری از چالش های ناشی از تغییر ناگهانی و چشمگیر مقیاس ناشی از جهانی شدن و دوران آنتروپوسن پرداخته اند ، از جمله: دشواری تعریف مفهوم مقیاس. مشکلاتی که برای تولید دانش در مقیاس متفاوت هستند. نقش مقیاس در میانجیگری ذهنیت فرد و عامل موانع درک اشیا موجود در حوزه های اسکالر غیر از ما. نقش مقیاس در میانجیگری رابطه بین انسان و محیط زیست ؛ و ماهیت قدرت ، اقتدار و دموکراسی در سطوح مختلف اجتماعی.

[ad_2]

read more