خرید کتاب ناتوانی ، بهداشت و توسعه انسانی:

[ad_1]

این کتاب منبع باز مدل توسعه انسانی برای تعریف معلولیت را معرفی می کند و رابطه آن را با سلامتی و رفاه از طریق رویکرد فرصت محور سن به تصویر می کشد. نویسنده از داده های یک نظرسنجی پنل با سوالات قابل مقایسه بین المللی در مورد معلولیت برای اتیوپی ، مالاوی ، تانزانیا و اوگاندا استفاده می کند. این داده ها در مورد شیوع معلولیت و ارتباط قوی و سازگار آن با فقر چند بعدی ، مرگ و میر ، ناامنی اقتصادی و محرومیت در تحصیل ، بیماری و اشتغال ارائه می دهد. این نشان می دهد که معلولیت باید از زوایای مختلف ، از جمله پیری ، جنسیت ، بهداشت و فقر مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت ، این مطالعه خواستار ورود و مداخلات پیشگیرانه به عنوان راه حل هایی برای محرومیت همراه با اختلالات و شرایط بهداشتی است. ؟

[ad_2]

read more