خرید کتاب نانوالیاف پلی پروپیلن: الکتروپینینگ حاصل از ذوب در مقابل ذوب دمیده شده

[ad_1]

این کتاب مقایسه الکتروپینینگ ذوب و دمش ذوب به عنوان روش های تولید نانوالیاف پلی پروپیلن است. نویسنده خصوصیات ریخت شناسی ، ساختاری ، شیمیایی و مکانیکی الیاف مختلف تولید شده را مقایسه می کند. علاوه بر این ، میزان تجزیه حرارتی الیاف مختلف نیز تجزیه و تحلیل می شود. این کتاب برای شیمی دانان و دانشمندانی که در زمینه سنتز نانوالیاف با استفاده از فرآیندهای ذوب کار می کنند و محدودیت های هر روش تولید نانوالیاف را نشان می دهد ، مفید خواهد بود.

[ad_2]

read more