خرید کتاب نانومواد نیمه هادی II-VI بر اساس کادمیوم: راهها و استراتژیهای سنتز

[ad_1]

این کتاب چشم اندازهای فن آوری و بررسی جامع تحقیقات مربوط به نانومواد نیمه هادی بر اساس گروه های کادمیوم II-VI را ارائه می دهد. وی اطلاعات به روز در مورد روشهای مختلف مصنوعی برای بدست آوردن این مواد را با استفاده از استراتژیهای مختلف تجربی توصیف می کند. تأثیر ریشه های سنتز بر ویژگی های ساختاری ، حرارتی ، مکانیکی ، شبکه-ویبرونیک ، الکترونیکی ، نوری و حمل و نقل این ساختارهای نانو به طور سیستماتیک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. مخاطبان گسترده ای شامل دانشجویان ، محققان ، دانشمندان ، دانشمندان ، تکنسین ها ، دانشگاهیان ، صنعتگران می توانند از این کتاب بهره مند شوند ، زیرا نیمه هادی های پایه کادمیوم به دلیل ویژگی های نوآورانه خود ، از نظر تحقیقاتی و صنعتی قابل توجه هستند.

[ad_2]

read more