خرید کتاب نانومواد پزشکی و تشخیصی:

[ad_1]

این مرور مختصر به بررسی نانوذراتی می پردازد که برای تشخیص و درمان بیماری های جدی و شرایط سمی مورد استفاده قرار می گیرند. روش های سازگار با محیط زیست توضیح داده شده اند که برای سنتز نانوذرات با ارزش پزشکی ایده آل هستند و مشخصات این ذرات پیش بینی شده است. نقش این ذرات در ناحیه درمانی و تغییرات بیولوژیکی ناشی از برخی بیماری ها مورد بحث قرار گرفته است. تمرکز بر روی التهاب ، استرس اکسیداتیو و اختلال در غشای سلول است. تأثیر نانوذرات بر روی این تغییرات ناشی از عوامل مختلف با استفاده از مدلهای in vitro و in vivo برجسته می شود. مکانیسم عملکرد نانوذرات بر تغییرات بیولوژیکی توسط تصاویر و داده های مربوطه تأیید می شود. سرانجام ، شرح مختصر آخرین تحولات استفاده از نانوذرات را برای تشخیص یا تعیین برخی از مواد بیولوژیکی و مواد زیست خطرناک در محیط نشان می دهد.

[ad_2]

read more