خرید کتاب نانوپروب های چند منظوره: از تأیید طراحی تا کاربردهای پزشکی

[ad_1]

این پایان نامه بر توسعه و سنتز نانوپروبهای چند منظوره جدید ، با مطالعه کاربردهای آنها برای کاوش ، تصویربرداری مولکولی و کاربردهای همزمان تشخیص و درمان سرطان متمرکز است. اول از همه ، این بحث در مورد توسعه نانومواد نوآورانه برای حل مشکلاتی است که اثربخشی نانوپروبهای موجود را محدود می کنند ، مانند اشکالات سنتز و عملکرد ضعیف در کاربردهای کاوش ، تصویربرداری و درمانی. یکی از نقاط قوت این پایان نامه ادغام دانش شیمی ، علوم مواد و پزشکی زیست است. علاوه بر این ، این یک چارچوب نظری برای طراحی نانوپروبها فراهم می کند که می تواند تحقیقات آینده را در مورد توسعه نانومواد چند منظوره جدید با عملکرد قابل توجه بهبود بخشد

[ad_2]

read more