خرید کتاب نانو انرژی: فناوری نانو در تولید انرژی

[ad_1]

در این کتاب پیشرفت های اخیر و روند آینده علوم نانو در تبدیل و ذخیره انرژی خورشیدی بحث شده است. این نسخه دوم با اصلاح و به روزرسانی تمام فصل های قبلی کتاب ، آخرین پیشرفت های مربوط به انرژی نانو را به آن اضافه می کند. چهار فصل جدید در مورد اصول و مبانی فتوسنتز مصنوعی با استفاده از نیمه هادی های انتقال فلز ، سلول های خورشیدی پروسکیت ، باتری های هیدروژن و باتری های خنثی سازی وجود دارد. جنبه های اساسی تری را می توان در این کتاب یافت ، که مقایسه بین پیشرفت های نظری و تجربی و آخرین پیشرفت ها در زمینه دستگاه های تجاری را افزایش می دهد.

[ad_2]

read more