خرید کتاب نتایج ارتوپدی و تروما: روش های معاینه ، ارزیابی بالینی ، ارائه بالینی

[ad_1]

این کتاب راهنمای عملی ، گام به گام معاینه و تشخیص ارتوپدی است. نویسنده طبقه بندی سیستماتیک یافته های بالینی را توضیح داده است که ثابت شده در تشخیص بیماری های ارتوپدی در زندگی روزمره بسیار مفید است. روش معاینه با یک چک لیست که شرح حال کامل بیمار را شامل می شود ، شامل شرح ذهنی شکایات است. این امر با رویکرد گام به گام در معاینه فیزیکی بیمار و جمع آوری اطلاعات بالینی دنبال می شود. عکس ها و تصاویر به روشنی روش های معاینه مورد نیاز را نشان می دهد. سپس براساس سابقه پزشکی بیمار و اطلاعات بالینی ، علائم اصلی مشخص می شود که منجر به تشخیص می شود. مروری بر کلیه شرایط ارتوپدی مربوطه برای هر ناحیه از بدن ، تشخیص افتراقی را تسهیل می کند و بنابراین نتیجه گیری از معاینه را نتیجه می گیرد. این کتاب به ویژه برای ساکنان جدید ارتوپدی و آسیب شناسی مفید خواهد بود ، اما همچنین برای پزشکان باتجربه بعنوان تازه کننده یا مرجع نیز مفید خواهد بود.

[ad_2]

read more