خرید کتاب نجوم راه شیری: راهنمای مشاهده گران به آسمان شمال

[ad_1]

این اولین جلد از دو جلدی است که به کل راه شیری اختصاص یافته است. این جلد اول آنچه را که در درجه اول از آسمان شمال دیده می شود بررسی می کند. علاوه بر متن توصیفی ، نمودارها و نقشه های ستاره ای بسیاری وجود دارد ، همچنین آخرین تصاویر مدرن از رصدخانه ها در سراسر جهان و در فضا و همچنین تصاویر منجمان آماتور وجود دارد.

[ad_2]

read more